ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ – 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ – ಅಧ್ಯಾಯ 2 2.1 ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ – ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಯುರೋಪಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೂರು ಯುಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ – ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗ (ಸು.ಸಾ.ಶ.500ರವರೆಗೆ), ಮಧ್ಯ ಯುಗ (ಸು.ಸಾ.ಶ.500-1500) ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ...

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು – 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಪಾಠದ ಪರಿಚಯಭಾರತವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಿಲಿಜನ್‍ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯದಲ್ಲಾದ ಭಾರಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು...

ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – ಅಧ್ಯಾಯ -1 ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಆಯಾಮ. ಇಂತಹ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿವಿಧ...

THE QUARREL – 7th English

THE QUARREL – Poem I quarrelled with my brother,I don’t know what about,One thing led to anotherAnd somehow we fell out.The start of it was slight, 5 The end of it was strong,He said he was right,I knew he was wrong!We hated one another.The afternoon turned...

WEALTH AND VALUES – 7th English

WEALTH AND VALUES – Unit-8 Wealth and Values – A Play Here is the story of a rich businessman Mr. Balaji and his sons Gagan and Rahul. Gagan always helped his father and was a very responsible boy. But Rahul was very irresponsible, always enjoying his time...