ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿರದ ‘ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ’ ಎಂಬ ಕುಗ್ರಾಮ, ಇಂದು ಈ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವರದಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಜರ್ನಲಿಷ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಮುದಕವಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು.

ಲೇಖನ ಓದಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ.

https://www.deccanherald.com/spectrum/spectrum-top-stories/a-resourceful-website-for-a-unique-school-1031696.html

ಲೇಖನದ pdf ಪ್ರತಿ ಓದಲು Download button ಬಳಸಿ