ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ :-

1526 ರಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು, ದಿಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಗಲರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಏಳು-ಬೀಳಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಮೊಗದೊಂದು ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಮೊಗಲ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬರ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನದ ಕಾಬೂಲ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ. ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನದ ಕಾಬೂಲ್
ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರಮರ್ತಿಗಳು
ಮೊಗಲ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬರ್.
ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಲೂದಿ – ದಿಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ
ಬಾಬರ್ ನ ಮಗ ಹುಮಾಯೂನ್
ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ – ಅಫ್ಘನ್ ಸರದಾರ
ಅಕ್ಬರ್ (Mughal Miniature – Mughal Emperor Akbar (1556-1605), National Museum, New Delhi)
ಅಕ್ಬರ್ (Mughal Miniature – Mughal Emperor Akbar (1556-1605), National Museum, New Delhi)
ರಜಪೂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ – ಮೇವಾಡ
ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನ – ಮೇವಾಡ (ಮೇವಾರ್)
ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನ ಮೇವಾಡ (ಮೇವಾರ್) (ಕೇಸರಿ ಚುಕ್ಕೆ)
ಹಾಲ್ಡಿಘಾಟ್ – ರಾಜಸ್ಥಾನ
ರಾಜಾ ತೋದರ್ ಮಲ್
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಇಬಾದತ್ ಖಾನಾ – ಫತೆಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ
‘ದೀನ್-ಇ-ಇಲಾಹಿ’ – ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹೊಸ ಪಂಥ
ಫೈಜಿ – ಅಕ್ಬರ್ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ
ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ – ಅಕ್ಬರ್ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ
ಬೀರಬಲ್
ತಾನ್ ಸೇನ್ – ಅಕ್ಬರ್ ಆಸ್ಥಾನದ ಸಂಗೀತಗಾರ
ಜಹಾಂಗೀರ್ (ಅಕ್ಬರ್ ನ ನಂತರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದನು)
ಷಹಜಹಾನ್
ಅಕ್ಬರನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜಾ ತೋದರ್ ಮಲ್
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ – ಆಗ್ರಾ
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ – ಆಗ್ರಾ
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ – ದಿಲ್ಲಿ
ಔರಂಗಜೇಬ್
ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ
ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲಿಪಿ
‘ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮಾ’ – ಅಬುಲ್ ಫಜಲನ ಕೃತಿ
ಮೊಗಲ್ ರಾಜಕುಮಾರ ‘ದಾರಾ ಷುಕೋ’
ತುಳಸೀದಾಸ
ತುಳಸೀದಾಸರ ‘ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ’ ಕೃತಿ
ಹುಮಾಯೂನನ ಸಮಾಧಿ – ದಿಲ್ಲಿ
ಹುಮಾಯೂನನ ಸಮಾಧಿ – ದಿಲ್ಲಿ
ಮೊಗಲರ ಆಡಳಿತ
ಜಾಮೀ ಮಸೀದಿ
ಜಾಮೀ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ – ಬುಲುಂದ್ ದರ್ವಾಜಾ
ಮೋತಿ ಮಹಲ್
ರಾಣಿ ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್
ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಳ ಗೋರಿ – ತಾಜ್ ಮಹಲ್
ಷಹಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಳ ಗೋರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ – ತಾಜ್ ಮಹಲ್
‘ಚಿಕಣಿ’ ಚಿತ್ರಕಲೆ
‘ಚಿಕಣಿ’ ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ
ನಾದಿರ್ ಷಾ – ಪರ್ಷಿಯಾದ ದಾಳಿಕೋರನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ
ಷಹಜಹಾನನ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ
ಷಹಜಹಾನನ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

DSERT-Social Science-History Class 7:C-07 The Mughal Empire – ಈ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Social : History: Mughal Empire – ಈ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Samveda – 7th – Social Science – Moghalaru
Samveda – 7th – Social Science – Moghalaru
ತಾಜ್ ಮಹಲಿನ ಒಳಭಾಗದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ History of red fort

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.