ಮಳೆ (ಪದ್ಯ) – ಪಾಠ-4

ಬಿಸಿಲ ಝಳಕೆ ಕಡಲ ನೀರು
ಆವಿಯಾಯಿತು |
ಆವಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ
ಬೀಸಿ ಬಂದಿತು ||1||

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟ
ಅಡ್ಡವಾಯಿತು |
ತಡೆದು ನಿಂತ ಮೋಡವೆಲ್ಲ
ಮೇಲಕೇರಿತು ||2||

ಘಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬಾನು ತುಂಬ
ಮೋಡ ಕವಿಯಿತು |
ಮಿಂಚು ಮಿಂಚಿ ಜಗವು ಬೆಳಗಿ
ಗುಡುಗು ಗುಡುಗಿತು ||3||

ಮೋಡ ಮೇಲಕೇರಿದಾಗ
ತಂಪು ತಗುಲಿತು |
ಆವಿ ತಣಿದು ಭಾರವಾಗಿ
ಕುಸಿಯತೊಡಗಿತು ||4||

ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಳೆಯ ನೀರು
ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯಿತು |
ಕೆರೆಯು ತೊರೆಯು ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆಯು
ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು ||5||
-ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ

ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಕಡಲು-ಸಮುದ್ರ
ಅಡ್ಡ-ತಡೆ
ಬೆಳಗು – ಪ್ರಕಾಶಿಸು
ಕವಿಯಿತು – ಆವರಿಸಿತು
ನೆಲ – ಭೂಮಿ
ಜಗ – ಲೋಕ
ಸುರಿ – ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳು, ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬೀಳು
ತಣಿದು – ತಂಪಾಗಿ

ಕಡಲು-ಸಮುದ್ರ
ಬೆಳಗು – ಪ್ರಕಾಶಿಸು
ಕವಿಯಿತು – ಆವರಿಸಿತು
ಸುರಿ – ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳು, ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬೀಳು

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda 4th Kannada Male 4 FLK 05

ಪದ್ಯದ ಮಾದರಿ ಗಾಯನ

https://youtu.be/MXU_GWcNryU

4th std | 1st language Kannada | 2nd poem | lyrical video | Male – ಮಳೆ | ಪದ್ಯದ ಮಾದರಿ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತರಗತಿ 4 ಪದ್ಯ :ಮಳೆ ..Class 4 kannada poem “Male”..!!

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ

ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Male poem for 4th standard students of Karnataka | MALE | Male poem notes |