ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಪಾಠ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಕೀಟಗಳು
ಮನುಷ್ಯರು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 4th – EVS – Prani Prapancha | ಪಾಠ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ | ತರಗತಿ 4 | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | Prani Prapancha
The animal kingdom | 4th CLASS EVS LESSON 1 | ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ | Prani Prapancha
Prani Prapancha | 4th standard | Parisar Adhyayana | ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ | Parisara Adhyayana 1st lesson | ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
4th standard | Parisar Adhyayana | Prani prapancha | ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.