(ಮುಂದುವರಿದ ಪಾಠ)

ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ

ಯೂರೋಪಿನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವೇ ಇಟಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನರು ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 2700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೈಬರ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಎಂಬ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ರೋಮನ್ನರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ರೋಮುಲಸ್ ಮತ್ತು ರೀಮಸ್.

ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ
ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ – ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ನಕ್ಷೆ
ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ – ಇಟಲಿ
ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಟೈಬರ್ ನದಿ
ರೋಮನ್ನರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ರೋಮುಲಸ್ ಮತ್ತು ರೀಮಸ್.
ರೋಮನ್ನರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ರೋಮುಲಸ್ ಮತ್ತು ರೀಮಸ್.
ಜೂಲಿಯಸ್ ಸಿಸರ್
ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸಿಸರ್
ಸಿಸರ್, ಪಾಂಪೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಸ್ – (ಮೊದಲ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತ)
ಜ್ಯೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಆಕ್ಟೇವಿಯಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟೋನಿ ಮತ್ತು ಲೆಪಿಡಸ್ – ಎರಡನೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತ
ವರ್ಜಿಲ್ – ರೋಮಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ
ವರ್ಜಿಲ್ – ರೋಮಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯ ‘ಈನಿಯಡ್’ ಮಹಾಕಾವ್ಯ
ಒವಿಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ
ಸಿಸಿರೊ – ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ
ಪ್ಲೌಟಸ್ – ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ
ಸೆನೆಕಾ – ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ
ಕಲೋಸಿಯಂ – ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
ಎಂಪಿಥೇಟರ್ – ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
ಕ್ಯುಪಿಡ್ ಪ್ರತಿಮೆ
ಅರಾ ಪೆಸಿಸ್ ಶಿಲ್ಪ
ಫ್ಲಿನಿ (Plyni)
ಫ್ಲಿನಿಯ (Plyni) ವಿಶ್ವಕೋಶ – ‘ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ’
ಗ್ಯಾಲನ್ – ರೋಮಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ
ಸ್ಟ್ರಾಬೋ – ಖ್ಯಾತ ಭೂಗೋಳ ತಜ್ಞ
ಟಾಲೆಮಿ – ಖ್ಯಾತ ಭೂಗೋಳ ತಜ್ಞ
ಪುರಾತನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಕ್ಷರಗಳು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ರೋಮ್ ನಗರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

(ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿತೆ)