(ಮುಂದುವರಿದ ಪಾಠ)

ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ

ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವೇ ಚೀನಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಎಂಬ ಹಳದಿ ಮೈಬಣ್ಣದ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಯಾಂಗ್ ತ್ಸೆ (ಚಿಯಾಂಗ್ ಜಿಯಾಂಗ್) (Yangtze), ಸಿಕಿಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಹ್ವಾಂಗ್ ಹೊ (ಹಳದಿ ನದಿ) (Hwango) ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲು ‘ಹಳದಿ ನದಿ’ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ‘ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೇ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭತ್ತ, ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜರು, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾಂಗ್ ತ್ಸೆ ನದಿ (Yangtze River)
ಯಾಂಗ್ ತ್ಸೆ ನದಿ (Yangtze River)
ಚೀನಾ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಯಾಂಗ್ ತ್ಸೆ ನದಿ (Yangtze River)
ಹ್ವಾಂಗ್ ಹೊ (ಹಳದಿ ನದಿ)
ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಷಾಂಗ್
ಷಾಂಗ್ ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು
ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಷಾಂಗ್
ಷಾಂಗ್ ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಷಾಂಗ್ ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಚೌ ಮನೆತನ
ಚೌ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ ಹೂವಾಂಗ್ (Wu wang)
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೀನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕನ್ ಫ್ಯೂಶಿಯಸ್ (ಚೌ ಮನೆತನ ಕಾಲ)
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೀನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಲಾವೋತ್ಸೆ (ಚೌ ಮನೆತನ ಕಾಲ)
ಚಿನ್ (Qin) ಮನೆತನ (ಚಿನ್ (Qin) ಮನೆತನದಿಂದಲೇ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ‘ಚೀನಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು)
ಷಿ-ಹ್ವಾಂಗ್-ತಿ – ಚಿನ್ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ
ಷಿ-ಹ್ವಾಂಗ್-ತಿ ರಾಜನ ಪ್ರತಿಮೆ
ಷಿ-ಹ್ವಾಂಗ್-ತಿ ರಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಾ ಗೋಡೆ
ಮಹಾ ಗೋಡೆಯ ನಕ್ಷೆ
ಹಾನ್ ಮನೆತನದ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ
ಹಾನ್ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವು-ತಿ
ಚೀನಾದ ರೇಷ್ಮೇ ಮಾರ್ಗ
ಚೀನಾದ ರೇಷ್ಮೇ ಮಾರ್ಗ
ಚೀನಾ ರೇಷ್ಮೇ
ಮಂಗೋಲರು
ಚೀನಾ ಚಹಾ (ಟೀ)
ಚೀನಾ ಚಹಾ (ಟೀ) – ಚಹಾ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಎಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಚೀನಾದ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದ – ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ
ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ
ಚೀನಾದ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು
ಚೀನಾದ ಚಿತ್ರ ಕುಂಚ (ಪೇಯಿಂಟ್ ಬ್ರೆಷ್)
ಚೀನಾದ ಚಿತ್ರ ಕುಂಚ (ಪೇಯಿಂಟ್ ಬ್ರೆಷ್)
ದಿಕ್ಸೂಚಿ
ದಿಕ್ಸೂಚಿ

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು – ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಚೀನಾ ಮಹಾಗೋಡೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
‘ಹಳದಿ ನದಿ’ ತೀರದ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ – ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

(ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ)