ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ

ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ :-

 ಸಂವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶವು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನು. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಕರಡು ಸಮಿತಿ
ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳು

ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ವಿಡಿಯೋ

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ತಿಳಿಯಲು ಪರದೆಯೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2021
Republic Day In India
Dr. Ambedkar excellent speech presenting Constitution of India

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.