ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ – ಗದ್ಯಪಾಠ-3

ಪ್ರವೇಶ : ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ ತನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧುವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಆನೆಯು ಆ ಕಾಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಗಾಗ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅವುಗಳ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಆನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಸಭೆ ಕರೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾನವನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಲು ಫಲಕದಲ್ಲಿ ವಿವರ ಬರೆದು ತರಲು ಆನೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ದಿನದ ಸಭೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ನಾಯಕನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಆನೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.

“ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬೇಕು; ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.” “ದಯೆಯಿರಲಿ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ.”

ಎತ್ತು

“ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರತಾಣ ಕಾಡು. ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಲಗಲು ಮರದ ನೆರಳಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ನಿಮಗೂ ಬೇಕು. ನಮಗೂ ಬೇಕು.” “ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿರಿ, ನೀವೂ ಉಳಿಯಿರಿ.”

ಜಿಂಕೆ

“ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಸಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಮಷಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವ.” “ನೀರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.”

ಆಮೆ

“ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವೇ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ. ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನೂ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” “ನೀವೂ ತಿನ್ನಿ, ನಮಗೂ ತಿನ್ನಲು ಬಿಡಿ.”

ಕರಡಿ

“ನಾವೂ ನಡೆದಾಡಬೇಕು. ಓಡಾಡಬೇಕು. ನಮಗೂ ದಾರಿ ಬಿಡಿ. ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ. ಮೈಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇತರರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ.” “ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿರಿ, ಚಲಿಸಲು ಬಿಡಿ.”

ನಾಯಿ

“ನಮಗೂ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ನೋವಿನಲ್ಲೂ, ನಲಿವಿನಲ್ಲೂ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೆ ಸಿಡಿದು ಹೋದಂತಾಗುತ್ತದೆ.” “ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಸಿಡಿಸಬೇಡಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ.”

ಮಂಗ

“ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ನೀವು ಟಿ.ವಿ. ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ.” “ನಾವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನೂ ಮುದ್ದಿಸಿರಿ.”

ಬೆಕ್ಕು

“ನಾವು ರೈತನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಮಿತ್ರರು. ಬೇಗ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ವಿಷದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ತರತರದ ಔಷಧ ಚುಮುಕಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏಕೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ?” “ರಕ್ಷಕರಾಗಿರಿ, ರಾಕ್ಷಸರಾಗದಿರಿ.”

ಎರೆಹುಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ ಆನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಎಂದಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಯಿತಲ್ಲವೆ? ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ; ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ಸಲ್ಲದು. ಇರಲಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸೊಣ. ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಊಟಮಾಡೋಣ. ಭೋಜನ ಶಾಲೆಗೆ ನಡೆಯಿರಿ. ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು.

ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಅಂಚು – ಪಕ್ಕ, ಮೇಲೆ.
ಅಧಿಪತಿ – ಒಡೆಯ, ನಾಯಕ.
ಅವಕಾಶ – ಸಂದರ್ಭ, ಎಡೆ.
ಆಕ್ರೋಶ – ಗರ್ಜನೆ, ಕೋಪಿಸುವಿಕೆ.
ಉಪೇಕ್ಷೆ – ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಕಡೆಗಣಿಸುವಿಕೆ.
ಕಾಡು – ಅರಣ್ಯ, ಅಡವಿ.
ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರ – ಕುಶಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯ.
ಖಾರ – ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಕಟು
ಗಳಿಸು – ಸಂಪಾದಿಸು, ಪಡೆ.
ಚರ್ಚೆ – ವಾಗ್ವಾದ, ತರ್ಕ.
ತಾಣ – ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಳ.
ದೂರು – ನಿಂದಿಸು, ಆಪಾದನೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ – ಆಲೋಚಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮನೋಭಾವ.
ಪಟಾಕಿ – ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಸಿಡಿಮದ್ದು.
ಪರಿಶೀಲಿಸು – ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡುವುದು.
ಪ್ರದರ್ಶಿಸು – ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು, ಗಮನಿಸುವಂತೆ ತೋರಿಸು.
ಫಲಕ – ವಿವರ ಬರೆದು ಹಾಕುವ ಹಲಗೆ.
ಫಲವತ್ತತೆ – ಫಲವುಳ್ಳ, ಸಾರವತ್ತಾದ.
ಮದ್ದು – ಬಂದೂಕು, ಕೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಪುಡಿ.
ಮುದ್ದಿಸು – ಪ್ರೀತಿಸು, ಮುದ್ದಾಡು.
ಮುನ್ನಡೆ – ಏಳಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿ.
ಮೆಚ್ಚುಗೆ – ತೃಪ್ತಿ, ಪ್ರಶಂಸೆ.
ರಾಕ್ಷಸ – ದಾನವ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ.
ವಿಷದ ಗೊಬ್ಬರ – ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗೊಬ್ಬರ.
ಸಿಡಿದುಹೋಗು – ಚಿಮ್ಮು, ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳು.

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

AMVEDA 5th Kannada Namma Maathu Keli 1of1 5 FLK

ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು

NAMMA MATU KELI | 5TH CLASS KANNADA LESSON | ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ | ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Namma Matu Keli | 5th standard Kannada | Namma Mathu Kelli | ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ | lesson-3 | By NMCHANNA

ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಹಿತಿ – ವಚನಗಳು

ಆನೆಯು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು.

ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ‘ಆನೆ’ ಎಂಬುದು ‘ಒಂದು ಆನೆ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರಾಣಿಗಳು’ ಎಂಬುದು ‘ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಂಕೆಯು ಈ ದಿನದ ಸಭೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ‘ಜಿಂಕೆ’ ಎಂಬುದು ‘ಒಂದು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕವಚನ. ‘ಬೆಕ್ಕುಗಳು’ ಎಂಬುದು ‘ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುವಚನ.
ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
ಏಕವಚನ – ಬಹುವಚನ
ಪತ್ರ – ಪತ್ರಗಳು
ನಾಯಕ – ನಾಯಕರು
ತಮ್ಮ – ತಮ್ಮಂದಿರು
ರೈತ – ರೈತರು

ವಚನಗಳು | Vachanagalu | Numbers |ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ | Kannada Grammar |

ಯೋಜನೆ

* ವಿವಿಧ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಿ.


* ಮಿಂಚುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ-ಬಹುವಚನ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

Ekavachana bahuvachana in kannada 100 words | kannada words | vachanagalu in kannada | bahuvachana

ಓದಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ

* ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯುಷ್ಯ. ಕೆಲವು ಸತ್ಯ

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಡು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ – ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಿಧ ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು – ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಗ್ರಹದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಲಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ. ವಿವಿಧ – ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ – ಜೀವಿತಾವಧಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ. ಏಕೈಕ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೋಲಿಸೋಣ.

ಕ್ಲಾಮ್ಸ್

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಹಾನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಚಿಪ್ಪುಮೀನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ವಯಸ್ಸು! ಸಾಗರ ಶುಕ್ರ ಎಂಭತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲೆಂಡ್ (2007) ಆಫ್ ಕಂಡು, 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶೆಲ್ (ಒಂದು ಕಟ್ ಮರದ ಕಾಂಡ ವರ್ತುಲಗಳಂಥ) ಮೇಲೆ ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವರ್ಷಗಳ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಅವರು ಜನಿಸಿದರು ಚೀನಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವ ಆಗಿತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಆಫ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜವಂಶದ ಮಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, “ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ”. ಈ ಮುಂಚಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ 374 ವರ್ಷಗಳ ವಾಸಿಸಲು, ಒಂದು mollusc ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಮುದ್ರ ಮೀನು

ಮೀನಿನ ಈ ಬಗೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯರಾಗಿರುವಿರಿ – 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು 500 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಈ ಮೀನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ: (ಸಹಜವಾಗಿ, ಇದು ಸರ್ವತ್ರ ಮೀನುಗಾರರು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ವೇಳೆ) ಗಮನಾರ್ಹ ಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆ.

ಕಡಲ ಚಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ

ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯುಷ್ಯ, ಒಂದು ನಿಯಮದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಲಿನ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಜಾತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸೇರಿದ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅರ್ಚಿನ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು 200 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅದು ಪುರಾತನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 450 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ.

Bowhead ವ್ಹೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಜಾತಿಗಳು – 245! ಅವರು ಕೋಯಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸೆಳೆಯಿತು – 226 ವರ್ಷಗಳ (ಆದಾಗ್ಯೂ ಜಾತಿಗಳು ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ 50).

ಆಮೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಅವರ ಜೀವನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ kneeled ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ ರಿಂದ. ಪರಿಚಿತ ಪುರಾತನ ಆಮೆಗಳು 250 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು.

“ಎಟರ್ನಲ್”

ಸರಿಯಾದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಇವು ಸ್ಪಂಜುಗಳ, ಸಹ, ಅವಕಾಶ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು!

ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಜಾತಿಗಳು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದಾಗ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, “ಕ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲು” ಮಾಡಬಹುದು “ಹರೆಯದ” ಹಂತದ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮರಳಿದ, ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲು ರಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡೇಟಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಮರ ಇವೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿ

ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಏನು?

  • ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸಸ್ತನಿಗಳು ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಜೀವನದ ಸೂಕ್ತ ಅವಧಿಯನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗರ್ – ಕೆಲವೇ ವ್ಹೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ. ಕುದುರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು 50 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ – ಕಂದು ಕರಡಿ, ಸರಾಸರಿ, 45 ವರ್ಷಗಳ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದಂಶಕಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ದಿನ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ. ಈ mayflies ಸೇರಿವೆ, ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯ bagworm ಚಿಟ್ಟೆ (ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೂಲಕ). ಬೀಸ್ ರಾಣಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸರಳ ಕೆಲಸದ ಜೇನುನೊಣಗಳ – ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ (ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜ: ವರ್ಗದ ಅನ್ಯಾಯದ)! ಕೆಲವು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಇರುವೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ (- ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಗಂಡು) ಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು.
  • ಸರೀಸೃಪಗಳು ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಾಲ್ ಎಂದು ವಿಧಗಳು. ಆಮೆಯ – ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸರೀಸೃಪಗಳ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ, ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ದೊಡ್ಡವು – 25 Iguanas ವರೆಗೆ – 50.
  • ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾಗೆಗಳು, ಅಪ್ 40-50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಗುಬ್ಬಿಯ ಜೀವನ – 20 ವರೆಗೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು – 17, ಗೂಬೆಗಳು – 12 – 15 ಪಾರಿವಾಳಗಳು ವರೆಗೆ.

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು

ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನದ ನಿಷ್ಠೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಪಳಗಿಸಿ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು

  • ಕೆಲವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು 30 ಬದುಕಬಲ್ಲವು (ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ)! ಹಸುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಾವಧಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ರೈತರ ಪ್ರಕಾರ. ವಾಸ್ತವ್ಯದ 50-60 ಅಪ್ ಬದುಕಬಲ್ಲವು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕುದುರೆಗಳು ವರೆಗೆ – ಬುಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿಸುವ! ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ಬದುಕಿ ಇಲ್ಲ.
  • ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು: – 12 ವರ್ಷಗಳು, ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ – 3 ವರ್ಷಗಳ, ಮತ್ತು ಮೌಸ್ – 2 ವರ್ಷದ ಇಲಿಗಳು – ಮೊಲಗಳು 5. ಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ತಳಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ, 7 ರಿಂದ 15. ಕೆಲವು ಪುರುಷರಿಗೆ 25 (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 ವರ್ಷ) ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯುಷ್ಯ. ಟೇಬಲ್

ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೀರ್ಘ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ – ಗಂಟೆಗಳ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ (ಸಹಜವಾಗಿ, ಅವರು ಅಂದಾಜು) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲಾಮ್ಸ್400 ವರ್ಷಗಳ
ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು250
ಆಮೆಗಳು250
ಕಡಲ ಚಿಳ್ಳೆ200
ಸಮುದ್ರ ಮೀನು200
ಆನೆಗಳು100
ಕುದುರೆ50
ಬೆಕ್ಕುಗಳು15
ನಾಯಿಗಳು15
ಮೊಲಗಳು12