6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ವರ್ಧನರು :- ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಥಾಣೇಶ್ವರದ ಪುಷ್ಯಭೂತಿ ಮನೆತನವೂ ಒಂದು. ಇದು ವರ್ಧನ ಮನೆತನ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಈ ಮನೆತನದ ಜನಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದನು.

ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಹರ್ಷವರ್ಧನ
ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ
ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಚೀನಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್
ಚೀನಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್
ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕೃತಿ ‘ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕಾ’
ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕೃತಿ ‘ರತ್ನಾವಳಿ’
ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕೃತಿ ‘ನಾಗಾನಂದ’
ಬಾಣಭಟ್ಟ
ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಹರ್ಷಚರಿತ
ಕನೌಜ್
ಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ನ ‘ಸಿ-ಯು-ಕಿ’ ಕೃತಿ
ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಬಿಹಾರ
ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಬಿಹಾರ
ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಬಿಹಾರ
ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಬಿಹಾರ
ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಬಿಹಾರ
ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೀಲನಕ್ಷೆ

ವಿಡಿಯೋಗಳು

Samveda – 6th – Social Science – Uttara Bharatada Pramukha Raja Manetanagalu (Part 2 of 2)
The Vardhans – (Social Science)
ವರ್ಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ-Vardhana Dynasty
ಭಾರತದಲ್ಲಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪುರಾತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ನಳಂದಾ: ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಧಗಧಗಿಸಿತ್ತು.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.