मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा – पाठ – 10

इसका, इनका, उसका, उनका – पाठ – 11

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 6th – Hindi – Mera, Humara, Tera, Iska, Inka

ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು

मेरा, हमारा, तेरा, तुमारा । Mera Hamara Tera Tumara | 6th standard Hindi | Chapter 10

हिन्दी पाठ 11, इसका, इनका, उसका ,उनका#Easysteps

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.