ಹಬ್ಬ-ಜಾತ್ರೆ-ಸಮಾರಂಭ – 3ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಹಬ್ಬ-ಜಾತ್ರೆ-ಸಮಾರಂಭ – ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೆನಪಿಡಿ :-ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶುಭದಿನದಂದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ, ಪಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ‘ಹಬ್ಬ’. ಉದಾ :- ದೀಪಾವಳಿ, ಕಿಸ್‍ಮಸ್, ರಂಜಾನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕಿಸ್‍ಮಸ್ ರಂಜಾನ್...

ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ – 3ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

1-ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Kaliyutta Naliyona-Radio Programme for 3rd Standard- Kannada,Baaviyalli Chandra(ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ) https://youtu.be/HjJIzAVE4V0 “BAVIYALLI CHANDRA” poem with lyrics & meaning|| nali kali class3 poem #1||KANNADA poem|| Nalikali | ಮೇಲಿನ...