ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೂರಗಳ ಅಳತೆ – 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೂರಗಳ ಅಳತೆ – ಪಾಠ 10 ಪಹೇಲಿ ಮತ್ತು ಬೂಝೊನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಅನಂತರ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ...

ಜೀವಿಗಳು – ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆವಾಸಗಳು – 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಜೀವಿಗಳು – ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆವಾಸಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ-9 ಪಹೇಲಿ ಮತ್ತು ಬೂಝೊ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಕೇಶದ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಅವರು ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೀತದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಆ...

ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳು – 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಲುಗಾಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಟಕಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು...

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು – 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು – ಅಧ್ಯಾಯ-7 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.1). ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹಸಿರು ತೇಪೆಯಂತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರ? ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ...

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು – 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪಡೆದರೆ ಎಂತಹ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ! ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ...